Szkoła Pijarów Szkoła Pijarów Szkoła Pijarów

Przesłanie Jubileuszu

We wrześniu 2009 roku minie sto lat, odkąd o. Jan Borell, pijar przybyły z Katalonii, powołał do życia Prywatne Gimnazjum Realne im ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Wkrótce potem zbudowano w Rakowicach gmach, który stał się siedzibą szkoły.
W ciągu stu lat istnienia przerwanego jedynie przez wojenne zawieruchy krakowska szkoła dzieliła los społeczeństwa, które na przemian cierpiało niewolę i odbudowywało swój kraj. Dziś Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów należą do najbardziej znaczących szkół katolickich w Polsce.

13 października 2006 roku, w Święto Patrona Szkoły, rozpoczął się trzyletni okres jubileuszowych obchodów pod hasłem:

Wiedza drogą do Prawdy

Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objął
J.E. ks. kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski

Pragniemy w czasie najbliższych trzech lat:
  • dziękować Bogu za dar, jakim dla Szkół Pobożnych w Polsce jest Liceum Krakowskie
  • upowszechnić historię szkoły;
  • dzielić się dydaktycznym, wychowawczym i duszpasterskim dorobkiem szkoły;
  • oddać cześć zakonnikom i świeckim, którzy poświęcili się pracy w tej Szkole;
  • umocnić więzi między absolwentami i uczniami Szkoły;
  • a jednocześnie rozwijać dalej Szkołę, w szczególności uczynić ją bardziej dostępną dla osób niepełnosprawnych i mających trudności materialne.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcace Zakonu Pijarów w Krakowie 2007
Profesjonalne statystyki odwiedzin